Filmy

Powłoka ogniochronna — Pianka PUR zamkniętokomórkowa

Testujemy palność otwartokomórkowej pianki PUR z innowacyjną powłoką przeciwpożarową