Filmy

Powłoka ogniochronna — Pianka PUR otwartokomórkowa

Testujemy palność otwartokomórkowej pianki PUR z innowacyjną powłoką przeciwpożarową